Przedszkole

 

Dialogue Game - Listening and Speaking Game

Gra przebiegająca na dywanie lub w każdym dowolnym miejscu. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Najpierw przedstawia dialog z Teddym, a potem po kolei zadaje pytania każdemu dziecku.

T: Hello.

S: Hello

T:What’s your name?

S: My name is...

T: How are you?

S: Fine, thank you.

What’s missing ? Game – Speaking Game

Gra przebiegajaca na dywanie. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi w kole na dywanie. Na środku, nauczycielka rozkłada karty obrazkowe w rzędzie wypowiadając ich nazwy. Nauczycielka zachęca dzieci do powtarzania. Nastepnie, nauczycielka prosi dzieci o zamkniecie oczu ( Close your eyes.) i odwraca jeden z obrazków. Nastepnie, nauczycielka prosi dzieci o otwarcie oczu (Open your eyes) i zadaje pytanie: What’s missing?, a zadanie dzieci polega na podaniu nazwy zakrytego obrazka. Następnie, nauczycielka odkrywa obrazek i jeszcze raz powtarza wraz z dziecmi nazwy wszystkich obrazków.

What’s this? Game - Speaking Game

Gra przebiegająca na dywanie. Nauczycieka pokazuje po kolei obrazki przedstawiające części garderoby, zadaje pytania, zachęca dzieci do odpowiadania, powtarzania wyrazów.

T: What’s this?

T: What are these?

T: Touch ‘trousers’ with your head.

T: Have you got..?

T: What colour is..?

T: What colour are..?

TPR Game – Gymnastics – Gra ruchowa. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie w kole po turecku z rękoma na kolanach. Nauczycielka wypowiada cyfry od 1 do 8 a każdej cyfrze przypisany jest gest.

One – Prawą rękę wyciągamy przed siebie

Two – Lewą rękę wyciągamy przed siebie

Three – Prawa rekę wyciagamy w górę

Four – Lewa rękę wyciagamy w górę

Five – Prawą rękę wyciągamy w bok w prawo

Six – Lewą rękę wyciągamy w bok w lewo

Seven – Prawą nogę wyciagamy przed siebie

Eight – Lewa noge wyciągamy przed siebie

Stop – Siadamy po turecku z rękoma na kolanach

TPR Game – Where is the car ? – Gra ruchowa. W różnych miejscach sali nauczycielka rozwiesza karty obrazkowe. Nauczycielka siada wraz z dziećmi na dywanie. Nauczycielka wyznacza dziecko i prosi o wskazanie gdzie znajduje się obrazek przedstawiajacy daną zabawkę.

TPR Game – Take. Put. Bring. – Toys - Gra ruchowa.Nauczycielka siedzi w kole na dywanie wraz z dziećmi. Na środku znajdują się karty obrazkowe przedstawiające zabawki lub zabawki z półek. Nauczycielka wyznacza dziecko i prosi o zabranie wskazanego obrazka lub zabawki i położenie w wyznaczonym miejscu w sali.( Stan up. Take the car. Put the car on the window next to the teddy. Bring the teddy.)

TPR Game – Show me Game - Gra ruchowa. W różnych miejscach sali nauczycielka rozwiesza karty obrazkowe lub karty wyrazowe. Nauczycielka siada w kole na dywanie wraz z dziećmi. Nauczycielka prosi dzieci o powstanie: Stand up i prosi o wskazanie jednego z obrazków, : Show me „a dog”. Zadanie dzieci polega na dobiegnięciu do miejsca w sali, gdzie znajduje się przywieszony przez nauczycielkę obrazek.

TPR Game – Give me Game- Gra przeprowadzana jest na zakończenie danego ćwiczenia. Gra przebiega na dywanie. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Dzieci mają w ręce karty obrazkowe lub wyrazowe, które były wykorzystywane na zajęciach. Nauczycielka wyciąga ręce w stronę dzieci i prosi o podanie obrazka, mówiąc: Give me „a dog”, a dziecko, które trzyma obrazek przedstawiający psa, podaje ten obrazek nauczycielowi.

TPR Game – Bring me Game – Toys. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na dywanie znajdują się rozłożone obrazki. Nauczycielka najpierw pokazuje obrazek, potem zadaje pytanie: What’s this?, czeka aż dzieci podadzą nazwę, powtarza nazwę, zachęca dzieci do powtórzenia. Następnie wskazuje dziecko, które prosi o przyniesienie odpowiedniej zabawki: Piotrek, bring me a doll. Where is a doll? Find a doll. Gdy dziecko przyniesie zabawkę, nauczycielka chwali dziecko: Good/ Well done/ Great, i kładzie zabawkę obok obrazka. Gdy kilka zabawek znajdzie się obok obrazka następuje przeliczanie: How many dolls can you see? Wspólnie z dziećmi przelicza. Następnie nauczycielka prosi wybrane dziecko o wskazanie odpowiedniej zabawki oraz o odniesienie zabawki na miejsce: Take the doll and put it back. Dzieci po kolei wskazują zabawkę i odnoszą ją na miejsce. Przy ostaniej zabawce nauczycielka zadaje pytanie: What’s this? i pyta: Who will put it back?

T: What’s this? Ss: doll.

T:Filip, stand up and bring me a doll.

T: Where is a doll?

T: Find a doll.

T: Good/ great/well done.

T: How many dolls can you see?

T: Let’s count.

Ss: one, two, three…

T: Filip, take a doll and put it back.

T: Very good. Thank you.

Memory Game – Listening Game - Clothes. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na środku nauczycielka rozkłada obrazkami do dołu pary obrazków. Zadanie dzieci polega na odkryciu dwóch obrazków, podaniu ich nazw i jeśli obrazki do siebie pasują, dziecko zabiera te parę

Matching Game - Listening and Reading Game – Numbers. Nauczycielka siedzi wraz z dziećmi na dywanie. Na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające słówka - numbers 1-9, nauczyciel powtarza z dziećmi ich nazwy, następnie nauczyciel pokazuje napisy numbers 1-9, podając jednocześnie ich nazwy, zadanie dzieci polega na połączeniu napisu ze słowem.

T: Look. One, six, two, eight, seven, three, five, four, nine

Listen.

Match.

TPR Game - Matching and Drilling Game – Numbers. Nauczycielka pokazuje obrazek przedstawiający cyfre 1, wymawia :”One” i kładzie na dywanie; następnie pokazuje obrazek przedstawiający psa i zadaje pytanie:What’s this? oraz odpowiada :”a dog”, kładzie obok cyfry „One” i mówi :”One dog”: nauczycielka pokazuje obrazek przedstawiający cyfre 2, wymawia :”Two” i kładzie na dywanie, następnie pokazuje dwa obrazki przedstawiające psa, przelicza:”One, Two” i kładzie obok cyfry „Two” oraz mówi: „Two dogs”., nastepnie powtarza: „One dog”, „Two dogs”.

Nauczycielka pokazuje cyfrę 3 i obrazki przedstawiające pieski i mówi:”Three dogs” oraz: ”Who will put three dogs here? Dzieci po kolei otrzymują cyfry i układają przy nich odpowiednią liczbę obrazków przedstawiających pieski (dogs).

1 dog

2 dogs

3 dogs

4 dogs

5 dogs

6 dogs

7 dogs

Wszystkie obrazki układają się w koło, w środku którego siedzą dzieci.