Przedszkole

 

SIMON SAYS

Do tej zabawy można wykorzystać albo same obrazki albo obrazki i napisy. Nauczyciel mówi „Simon says: Show me „an apple” a dzieci pokazują albo sam obrazek albo obrazek i napis albo sam napis, w zalezności od poziomu dzieci.

 

ROZPOZNAWANIE PRZEDMIOTÓW – WHAT’S MISSING

Nauczyciel przypina w rzędzie kilka obrazków na tablicy albo rozkłada na dywanie.

Nauczyciel nazywa te wyrazy po kolei; dzieci powtarzają za nauczycielem.

Nauczyciel wskazuje po kolei obrazki a dzieci nazywają przedmioty i próbują je  zapamiętać.

Następnie nauczyciel odwraca obrazki (jeden, dwa trzy), wskazuje obrazek a dzieci próbują odgadnąć co on przedstawia.

Przed kolejnym zakryciem nauczyciel wskazuje po kolei wszystkie obrazki a dzieci nazywają przedmioty.

 

MEMORY GAME

Do tej gry możemy wykorzystać małe obrazki i kartki ze słówkami. Wówczas dzieci Graja w parach lub grupach. Ilustracje i kartki ze słówkami leżą na stole ilustracją i napisem do dołu. Dzieci kolejno wybierają dwie kratki, jeśli wybiorą parę – (obrazek i pasujące do niego słówko) wybierają kolejne dwie kartki. Jeśli wybrane kartki nie tworzą par, należy je odłożyć do pozostałych napisami i ilustracją do dołu, a prawo wyboru kolejnych przechodzi na kolejne dziecko.

Jeżeli obrazki i napisy powiększymy do formatu A4 można zagrać z całą grupa i rozkładać na dywanie albo z całą klasą i wówczas przyczepiamy kartki do tablicy.

Można tworzyć następujące pary:

Dwa te same obrazki

Dwa te same obrazki (ale na drugim podpis pod obrazkiem)

Dwa te same obrazki (jeden z podpisem po polsku, drugi z podpisem po angielsku)

Obrazek i kartka ze słówkiem

Dwa słówka (jedno drukiem a drugie alfabetem pisanym)

 

GŁUCHY TELEFON – CHINESE WHISPERS

Nauczyciel wiesza na tablicy obrazki. Dzieci siedzą lub stoją w czteroosobowych rzędach. Nauczyciel mówi „na ucho” pierwszemu dziecku słowo, które następnie jest powtarzane następnemu dziecku. Ostatnie dziecko z rzędu podchodzi do tablicy i wskazuje obrazek przedstawiający ten przedmiot. Inna wersja tej zabawy polega na tym, że ostatnia osoba mówi głośno słowo, które było przekazywane.

 

ZABAWA W SKLEP - SHOPPING

Nauczyciel dzieli uczniów na sprzedawców i kupujących. Stoły mogą służy jako lady sklepowe, a obrazki „flashcards” to produkty, które można kupić.

—  A: Can I help you? -> B: Some bananas and apples, please. -> A: Here you are. -> B: Thank you.

—  A: Can I help you? -> B: Some milk, please. -> A: Here you are. -> B: Thank you.

 

IS  IT A..?

Ćwiczenie na podsumowanie zajęć. Nauczyciel wybiera jeden obrazek z przerobionych na lekcji. Dzieci próbują odgadywać co znajduje się na obrazku zadając pytanie: Is it a…?

Następnie jedno z dzieci przejmuje rolę nauczyciela.

 

ODD – ONE – OUT

Nauczyciel przywiesza na tablicy 3 obrazki, z których jeden nie pasuje do danej kategorii a dzieci oceniają, który z rysunków nie pasuje.

Obrazki można zastąpić wyrazami.

 

YES / NO GAME

Ćwiczenie na podsumowanie zajęć.

Nauczyciel rozdaje dzieciom dwie kartki, z napisami YES oraz NO.

Następnie pokazuje jeden z obrazków i podaje nazwę. A dzieci pokazują odpowiedni napis YES /NO a chętne odpowiadają YES (jeśli wymieniony przez nauczyciela wyraz odpowiada przedstawionemu obrazkowi) lub NO (jeśli wymieniony przez nauczyciela wyraz nie odpowiada obrazkowi).

 

BIT BY BIT

Nauczyciel pokazuje obrazek zakryty kartką papieru. Powoli odkrywa rysunek  opuszczając kartkę, póki któreś dziecko nie odgadnie co znajduje się na obrazku. Klasę możemy podzielić na  grupy, np. czteroosobowe. Dzieci bardzo chętnie pracują w grupach.

Odmianą tej gry jest zastąpienie kartki zakrywającej obrazek kartką z wyciętą dziurką do klucza.

Odmianą tej gry jest układanie obrazka z przygotowanych puzzli ( obrazki można podzielić na cztery, sześć lub większą ilość puzzli) – w zależności od wieku uczniów.

Obrazki można zastąpić wyrazami

 

MY FLASHCARD

Nauczyciel rozdaje kartki formatu A – 5, po czym prosi  dzieci, aby narysowały na kartkach obrazek przedstawiający któreś ze słów przerabianych na lekcjach albo wybrały jeden z obrazków przygotowanych przez nauczyciela. Jeśli jest to konieczne nauczyciel pomaga dzieciom dokonać wyboru. Nauczyciel zbiera wszystkie karty przygotowane przez dzieci.

Następnie, nie pokazując dzieciom, patrzy na jeden z nich i pyta: What`s this? Dzieci mają odgadnąć co przedstawia dana karta.

 

WATCH MY LIPS

Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazki albo rozkłada na dywanie przez dziećmi. Następnie  wymawia bezgłośnie jedno ze słów, a dzieci odgadują, które słowo wypowiada nauczyciel.

 

LISTEN AND DO

Nauczyciel dzieli dzieci na sześć grup i nadaje każdej grupie nazwę ( np. nazwę owoców). Następnie zapowiada, że będzie wydawał polecenia poprzedzone nazwą owocu. Polecenia maja wykonywać tylko te dzieci, które nalezą do grupy oznaczonym tym produktem.

Nauczyciel: APPLES, TOUCH YOUR NOSE! BANANAS, TOUCH YOUR EYES!

 

PRONUNCIATION GAME

Nauczyciel wymawia znane dzieciom zawieszając głos  i zachęcając dzieci do dokończenia słowa np.: BIS(CUITS), PIZ(ZA), SPA(GHTETTI)

Jeżeli okaże się konieczne, wymawiając poszczególne słowa nauczyciel może pokazywać dzieciom obrazki.

Aby urozmaicić zabawę, nauczyciel wymawia raz wolno  raz szybko, raz cichutko, raz głośno, poleciwszy wcześniej dzieciom, aby w ten sam sposób kończyły wypowiadanie wyrazów.