Szkoła podstawowa

2.. Sprawdzenie obecności.

T: Let’s check who is present who is absent

Nauczyciel wyczytuje po kolei imiona uczniów z listy.

T: Basia?

Uczniowie odpowiadają:

S: Present/Absent

3.Podanie tematu lekcji: „Weather”

Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy

T: Today we are going to have a lesson about the weather.

4. Wprowadzenie nowych wyrażeń

Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe z pogodą i umieszcza je na tablicy. Zadaje pytanie: What’s the weather like today? I odpowiada,pokazując dany obrazek. Zachęca uczniów do powtarzania.

T: Look at the flashcards.

What’s the weather like today?

It’ s sunny, it’s windy, it’s cloudy, it’s stormy, it’s snowy, it’s rainy

Uczniowie powtarzają chórem:

Ss: it’ s sunny, it’s windy, it’s cloudy, it’s stormy, it’s snowy, it’s rainy

Nauczyciel prosi o powtórzenie wskazanego obrazka cicho, głośno; potem dziewczynki, chłopcy

T: loudly „It’s sunny”

S: „It’s sunny”

T :silently: „It’s sunny”

T: boys “It’s windy”

B: “It’s windy”

T: girls “It’s windy”

G: “It’s windy”

5. What’s missing?

Na tablicy rozwieszone są obrazki przedstawiające pogodę. Nauczyciel powtarza wspólnie z dziećmi.

Nauczyciel poleca dzieciom zamknąć oczy, odwraca jeden, wybrany obrazek, a uczniowie mówią czego brakuje. Uczniowie zamykają oczy, następnie otwierają.

T: Please close your eyes. Please open your eyes.

What is missing?

S: It’ windy

T: Yes, very good.

6. What’s this?

Nauczyciel pokazuje uczniom obrazy graficzne wyrażeń w języku angielskim i zadaje pytanie. Następnie prosi uczniów o dopasowanie do odpowiedniego obrazka na tablicy.

T: What’s this?

Ss: It’s sunny

T: Match the phrase and the picture

Chętni uczniowie próbują dopasować wyrażenie do obrazka na tablicy.

Następnie nauczyciel czyta je równocześnie pokazując konkretny obrazek z pogodą.

T: Well done. Good work. Next please.

7. Nauka piosenki „The sun comes up...”

Nauczyciel prosi dzieci, aby najpierw wysłuchały piosenki. Następnie mówi tekst i pokazuje gestami słowa, prosi dzieci o powtórzenie.

T: Listen to the song.

Repeat after me.

Let’s sing together

Nauczyciel zachęca uczniów do włączenia się we wspólny śpiew i pokazywanie.

T: Let’s sing again. Please sing with me.

8. Match the words and the pictures .

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy

T: You have to make pairs, Match the phrases and the pictures.
On the board we have all the pictures and all the phrases.

Nauczyciel wykorzystując zawieszone na tablicy obrazki oraz wyrazy w pomieszanej kolejności, pokazuje jak należy wykonać ćwiczenie. Należy połączyć linią obrazek z napisanym wyrażeniem.

T: What’s this?

Ss: It’s snowy
T: Yes, and where is the word “it’s snowy”?
Ss: Here
T: Good, please make a pair.

Tak postępujemy ze wszystkimi obrazkami.
Za dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymują pochwały słowne:

T: Well done. Good work.

9.Make phrases and write them – praca indywidualna .

Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy. Zadanie polega na tym, aby z rozsypanych liter ułożyć wyrazy. Nauczyciel przypomina uczniom, że wzór wyrazów widnieje na tablicy.

T: Now, make phrases and write them. Please look, on the board there are all the pictures and all the phrases.

Nauczyciel podchodzi do każdego ucznia, sprawdza zadnie. Chwali uczniów za prawidłowe zadanie.

T: Very good! Super!

10. Complete the crossword – praca w grupach. (Karta pracy nr 3).

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy

T: Please make five groups. Each group will get the crossword.

Nauczyciel prosi, żeby dzieci spojrzały na tablicę, gdzie znajduje się krzyżówka. Po rozwiązaniu chętni uczniowie wpisują wyrazy na tablicy.

T: Please do the crossword.

T: Have you finished?
Ss: Yes.
T: Ok, now please come and write your answers.

T: What is nr 7?

Ss: Rainbow.

T: Great, good work.

T: Can you draw a rainbow?

Ss: Yes

T: Good work.

11. Kamień, papier, nożyce– Rock, paper, scissors - zabawa w parach

T: You have to make pairs and play “Rock, paper, scissors”.

The winner moves one space and says the word. The first person to reach 'Finish' wins.

Uczniowie dobierają się w pary. Wypowiadają po angielsku słowa: kamień, papier, nożyce i wykonują do tego gesty. Osoba która wygra przesuwa się o jedno pole głośno wypowiadając jego nazwę - pogodę. Ta z osób, która pierwsza dotrze do mety wygrywa.

12.Policz i połącz, potem podpisz. Count and match and then write - praca indywidualna

T: Now, one more exercise.
Please, count and mach then write.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy.

Każe policzyć, zaznaczyć i napisać wyrażeniem adekwatnym do obrazka.

Nauczyciel sprawdza ćwiczenie i mówi :

T:The first one is...?

S: Sunny.

T:Super!

Tak postępuje ze wszystkimi wyrażeniami.

13. Speaking Game. Rzuć kostką i wypowiedz zaznaczone słowo. Throw the die and say the number and matching word - praca z w grupach.

Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazki z symbolami pogody. Każdemu obrazkowi przypisana jest określona liczba na kostce. Dzieli klasę na 2, 3 grupy. Zadaniem chętnych uczniów jest rzucić kostką, powiedzieć liczbę i odpowiadającą jej nazwę pogody.

T: Please make two groups. You have to throw the die and say the number and the matching phrase. Are you ready? Let’s start.

Ania, what number have you got?

S: five

T: What is the weather on number five?

S: It’s stormy

T: Super. Who’s next?

Gra toczy się dopóki uczniowie nie wyrzucą wszystkich wyrazów.

13. Podsumowanie zajęć

Wspólne zaśpiewanie pisenki „The sun comes up...”

T: Now please, let’s sing the song again. Are you ready?

Ss: Yes.

14.Praca domowa

T: Make a weather wheel.

You have to cut the words and stick on the wheel. Then draw the symbol of the weather on each part of the wheel.

Zadanie domowe polega na wycięciu i przyklejeniu na każdej części koła napisów z nazwami pogody. Następnie uczeń rysuje na kole pogodę, która odpowiada danemu wyrażeniu.

T:Here you are

S: Thank you

15. Zakończenie zajęć

T: Stand up! Good bye!

S: Good bye!