Szkoła średnia

Inteligencje wielorakie

Inteligencja wieloraka to określenie teorii, która została opracowana przez amerykańskiego profesora z Uniwersytetu Harvarda – Howarda Gardnera.

Znajomość języka obcego wydaje się być sprawnością charakteryzującą wielu ludzi, którzy nazywają siebie kompetentnymi użytkownikami języka obcego. To co kryje się pod hasłem: „kompetentny użytkownik języka” omówione zostanie w tymże artykule.