Szkoła podstawowa

 

Z rozsypanych liter ułóż wyrazy. Make the words.

gerfin   ………………

deah     ………………

elg       ……………….

andh   ……………….

otof     ……………….

Wpisz brakującą literkę. Fill in the missing letter.

h….nd

….elly

f…n…er

le….

e…r

e…e

Zakreśl w diagramie 9 wyrazów. Circle 9 words.

   s     h     e     a     d     e     f  

   l     a     n     r     o      s     e

   e     n    i      m    t      t     e

   g    d     a     f      o     o     t

   o    f      i     n      g     e     r

   p    b    o     d      y     z     s